Yrittäjän työhyvinvointi

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus. Se muodostuu useista toisiaan tukevista ja toisiinsa
vaikuttavista tekijöistä. Yrittäjän työhyvinvoinnin merkitys yrityksen toiminnalle on suuri.

Kuvituskuva

Yrittäjän kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, johon liittyviä tekijöitä ovat:

 • terveys ja toimintakyky eli millainen on yrittäjän terveydentila ja terveyskäyttäytyminen?
 • ammatillinen osaaminen eli millainen osaaminen yrittäjällä on yrityksen toimialalla ja
  liiketoiminnan osalta?
 • arvot, asenteet ja motivaatio eli miten yrittäjän asenteet, arvot ja motivaatio sopivat yhteen?
 • työympäristö eli millaisessa ja miten turvallisessa työympäristössä yrittäjä toimii?
 • työn sisältö ja vaatimukset eli millaista itse työ on? Onko ruuhkahuippuja, kiirettä tai muita
  kuormitustekijöitä?
 • työyhteisö eli onko yrittäjällä työkavereita tai -yhteisöä, johon kuulua ja josta voisi saada tukea?
 • itsensä johtaminen ja esihenkilötyö eli kuinka hyvin yrittäjä osaa johtaa itseään ja toimintaansa
  sekä kuinka esihenkilönä toimiminen sujuu.

Näiden kaikkien asioiden lisäksi työhyvinvointiin vaikuttavat ja sitä tukevat omalta osaltaan
lähiyhteisö (esimerkiksi perhe ja läheiset), toimintaympäristö (alueen muut toimijat, verkostot) sekä
koko yhteiskunta sieltä tulevine ohjeineen ja päätöksineen. 

Palautumisen merkitys

Palautumisen merkitys

katso tästä

Työturvallisuus ja varautumissuunnitelma

Tekstiä tekstiä

Työn ja muun elämän yhdistäminen

Teksti

Tämän sivun sisällöt on luotu osana ESR-rahoitteista Vahvempana muutokseen - osaava ja hyvinvoiva yrittäjä -hanketta.

EU-logot