Tietosuojailmoitus

10.8.2023
 

Haluamme pitää antamistasi henkilötiedoista hyvää huolta. Aivan kuten asiakkaistammekin.

Business Mill palvelujen tietosuojailmoitus

Osa LAB ammattikorkeakoulua oleva Business Mill on Lappeenrannassa toimiva eteläkarjalaisille yrityksille ja yksityishenkilöille tarkoitettu yrityshautomopalvelu. Business Mill on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaatteilla niitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia henkilöillä on heistä kerättyihin tietoihin. Kerättyjä tietoja käsitellään tämän tietosuojailmoituksen kuvaamalla tavalla, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Business Millin palveluja voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin. Business Mill ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme ja tallennamme vain asiantuntijatyön toteutumisen kannalta oleellisia henkilötietoja kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muita tietoja, jotka ovat olennaisia tässä tietosuojailmoituksessa mainittujen käyttötarkoitusten kannalta.

Mistä tietoja kerätään?

Henkilötietoja keräämme rekisteröidyiltä itseltään tai muista yleisistä saatavilla olevista tietolähteistä, kuten esimerkiksi sosiaalisen median kanaviemme käyttäjätiedot.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Business Millin palvelujen käyttäminen, henkilön muu asiallinen yhteys palveluihimme tai henkilön suostumus. Kaikissa käyttötapauksissa pyrimme pitämään yksilöivien henkilötietojen keräämisen minimissä.

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

1. Palvelujen tarjoaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Business Millin palveluiden toteuttamiseen, pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2. Palvelujen kehittäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Business Millin palveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Business Millin palveluihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin.

3. Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan käyttää Business Millin palvelujen ja tapahtumien markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia kohdennettuja ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

Miten käytämme evästeitä?

Business Mill käyttää evästeitä, web beaconeita ja muita vastaavia menetelmiä Business Millin sivustojen ja palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä sisältöjen ja viestinnän kohdentamiseen. Sivuillamme voi olla myös muita kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.
Lue lisätietoa evästekäytännöistämme.

Mitkä ovat oikeutesi?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkistaa kerätyt itseään koskevat tiedot sekä oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen, rajoittamiseen ja siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Mikäli haluat käyttää yllä mainittuja tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, pyydämme olemaan yhteydessä tietosuojavastaavaamme, jonka yhteystiedot on mainittu alla kohdassa ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot”.

Voit myös milloin tahansa kieltää Business Milliä käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- tai muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia muutos-, vika- ja häiriötilanteissa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojen siirto tai luovuttaminen

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Business Millin ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta. Käytämme verkkosivuillamme työkaluja, esimerkiksi Matomo Analytics, jonka palveluntarjoaja saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Myös näissä tilanteissa riittävä tietosuoja järjestetään GDPR-asetuksen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakkaidemme henkilö- ja muihin tietoihin pääsyoikeuden omaavilla henkilöillä on tietojen salassapitovelvollisuus.

Asiakashallintajärjestelmämme toimittavan Hakosalon tietosuojailmoitukseen voitte tutustua osoitteessa https://www.hakosalo.fi/tietoturva/hakosalo_oy:n_tietosuojaseloste_158

Kerättyjä tietoja säilytämme niin kauan, kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii LAB ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus 2630644-6), osoitteessa Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta.

Business Mill Lappeenrannan tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:

Emma Latvala
LAB ammattikorkeakoulu, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
emma.latvala@lab.fi
050 572 8772

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä LAB ammattikorkeakoulun tietoturvasta vastaavaan Lakimies Anne Himankaan.

Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
tietosuoja@lut.fi 
050 564 4623