Ekologisesti kestävä ja vastuullinen yritys

Kuluttajat odottavat yrityksiltä nykyään entistä enemmän vastuullisuustarkastelun kestäviä toimia. Myös lainsäädäntö ja muu normisto asettaa vaatimuksia muun muassa ympäristöasioihin ja työelämään liittyen.

hehkulamppu ja verso valokyltti

Yrityksen vastuullisuus

Vastuullisuus on eräänlainen kattokäsite, josta käytetään myös lyhennettä ESG. Kyseessä on kokonaisuus, jossa huomioidaan ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Yrityksiltä odotetaan nykyään entistä enemmän vastuullisuustarkastelun kestäviä toimia. Yrityksen koko, sen toimiala, sidosryhmät sekä myös toimintaympäristö vaikuttavat siihen, millaisisia vastuuasioita yrityksen on toiminnassaan huomioitava. Myös lainsäädäntö ja muu normisto asettaa yritykselle vaatimuksia muun muassa ympäristöasioihin ja työelämään liittyen. Yrityksen kulutusta pohtimalla ja omien tavarantoimittajien vastuullisuustarkastelulla voi löytää myös uusia kehityskohtia, joihin puuttumalla parantaa oman yrityksen vastuullisuutta. Etukäteisesti tehdyt vastuullisuustoimet voivat varmistaa yrityksen kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Ekologisesti kestävä talous

Ekologisesti kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

Kiertotalous

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää uusia tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen.

Vihreä siirtymä

Ympäristöministeriö määrittelee vihreän siirtymän muutokseksi kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Yritykset voivat edistää vihreää siirtymää usein samoin keinoin, kuin kotitaloudet ja yksittäiset ihmiset. Esimerkiksi jätteiden lajittelu ja varsinkin jätemäärän vähentäminen voi tuoda jopa taloudellista säästöä. Jätemäärän vähentämiseksi voi pyrkiä minimoimaan hävikin ja kierrättää kaiken kierrätettävissä olevan. Myös jätepaperin syntymistä voi vähentää siirtymällä mahdollisuuksien mukaan sähköiseen arkistointiin ja kirjanpitoon. Fyysistä tuotetta valmistavat ja myyvät yritykset voivat näiden lisäksi huomioida myös loppukäyttäjälle syntyvän jätteen määrää - vähentämällä pakkausmateriaaleja ja huomioimalla kierrätyskelpoisuuden vähennetään syntyvää jätettä.

Energiatehokkuudella voi edistää myös vihreää siirtymää. Energiankulutusta vähentämällä ja siirtymällä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin voi saada aikaan taloudellista säästöä. Paljon autolla liikkumista vaativissa töissä voidaan tapaamisten ja asiakaskäyntien suunnittelulla mahdollisesti vähentää kuluvan polttoaineen määrää sekä säästää myös työaikaa.

Tämän sivun sisällöt on luotu osana ESR-rahoitteista Vahvempana muutokseen - osaava ja hyvinvoiva yrittäjä -hanketta.

EU:n sosiaalirahaston lippulogo ja vipuvoimaa EU:lta ikoni