Yrityksen rahoituslähteet ja investointituet

Yrityksen kasvun tueksi on tarjolla runsaasti erilaisia rahanlähteitä ja tukia. Haasteena usein onkin löytää sopivat ja parhaimmat tavat rahoittaa kehitysprojekti tai investointi.

Pitchaus

Rahoituslähteet

Yrittäjä tarvitsee rahaa heti yrityksen käynnistysvaiheessa ja mahdollisiin myöhempiin investointeihin tai toiminnan kehittämiseen. Yrityksen toimintaa voidaan rahoittaa joko omalla tai vieraalla pääomalla. Harvalla alottavalla yrittäjällä on riittävästi omaa pääomaa toiminnan aloittamiseen. Vierasta pääomaa ovat pankkilainat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden ja Finnveran lainat. Lainojen lisäksi rahoitusta voi hakea joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta.

Julkiset rahoituskanavat

Kehittämistuet

Investoinnit

Investoinnit ovat yrityksen panostuksia johonkin toiminnan kannalta oleelliseen asiaan, jonka odotetaan tulevaisuudessa tuottavan yritykselle tuottoa tai hyötyä. Tyypillisimpiä investointeja ovat aineelliset investoinnit kuten koneet, laitteet tai toimitilat. Investoinnit voivat olla myös aineettomia kuten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja. Investointien pohjaksi on hyvä olla selkeästi laadittu suunnitelma. Investointisuunnitelmassa määritellään miten harkinnassa oleva hankinta toteutetaan, sekä mitä kuluja ja tuottoja sen oletetaan liiketoiminnalle tuovan.

Investointituet

Yksityinen rahoitus