Yrityksen rahoituslähteet ja investointituet

Tekstiä tekstiä tekstiä

Pitchaus

Rahoituslähteet

Yrittäjä tarvitsee rahaa heti yrityksen käynnistysvaiheessa, mutta myös käyttöpääomaksi toiminnan aikana ja mahdollisiin myöhempiin investointeihin tai toiminnan kehittämiseen. Yrityksen toimintaa voidaan rahoittaa joko omalla tai vieraalla pääomalla. Harvalla alottavalla yrittäjällä on riittävästi omaa pääomaa toiminnan aloittamiseen.Vierasta pääomaa ovat lähinnä pankkilainat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden ja Finnveran lainat. Lainojen lisäksi rahoitusta voit hakea joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta.

Julkiset rahoituskanavat

tekstiä

Yksityinen rahoitus

tekstiä

Investoinnit

Yritysten täytyy myös tehdä investointeja. Tyypillisimpiä investointeja ovat aineelliset investoinnit kuten koneet, laitteet tai toimitilat. Investoinnit voivat olla myös aineettomia kuten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja. Invetointien pohjaksi on hyvä olla selkeästi laadittu investointisuunnitelma. Investointisuunnitelma on suunnitelma siitä, miten harkinnassa oleva hankinta toteutetaan, sekä mitä menoja ja kuluja sen oletetaan liiketoiminnalle tuovan.